KABEL STACYJNY EKRANOWANY YNTKSY EKW 1x2x0,8 BITNER

Możliwa wysyłka na palecie
+
m.
Realizacja: Natychmiast

OPIS PRODUKTU


 

Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraztransmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako torytransmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili „0” powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywczą). Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze,
które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu). Kable ekranowane elektrostatycznie zabezpieczają tor transmisyjny przed wpływem zewnętrznych pół elektrycznych. Kable posiadają Aprobatę Techniczną, Certyfikat, Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. 

DANE TECHNICZNE

 

rodzaj kabla:  Kable do transmisji danych
min. promień gięcia połączenia na stałe [xO]:  10 x O
warunki układania:  wewnętrzny
odporność środowiskowa: 

Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

materiał żyły:  miedziany
ilość żył:  2
Przekrój żyły:  0,8
temperatura pracy[°C]   
instalacje na stałe: -40 +70°
instalacje ruchome:   
ciężar [kg/km]: 25
krążek [m]:   

 

elektryczny.pl_kabel_yntksyekw_4x2x08_Bitner.jpg

KABEL STACYJNY EKRANOWANY YNTKSY EKW 2x2x0,8 BITNER

2,24 zł brutto

Dostępne: 443  m.

elektryczny.pl_kabel_yntksyekw_1x2x0,5_Bitner.jpg

KABEL STACYJNY EKRANOWANY YNTKSY EKW 3x2x0,5 BITNER

0,90 zł brutto

Dostępne: 0  m.

elektryczny.pl_kabel_yntksyekw_4x2x08_Bitner.jpg

KABEL STACYJNY EKRANOWANY YNTKSY EKW 4x2x0,8 BITNER

5,40 zł brutto

Dostępne: 428  m.